GTA: V3 [ Owner Mclee ]

HAPPY 1YEAR ANNIVERSARY ASIAN TOWN

GTA:      V3 [ Owner Mclee ]

Created: May 09, 2022

Members: 4619

Join Discord Server

Ang mga miyembro ng server ay dapat may na-verify na email sa kanilang discord account bago magpadala ng mga mensahe o DM sa sinuman sa server. Ang Discord ay isang sikat na platform para sa mga manlalaro na makipag-ugnayan online. Sa discord ay may iba’t ibang pwede gawin tulad ng makipag usap, text or chat , at video ito ay magagamit upang kumonekta at makipag uganayan sa lahat. Ang mga user ay maaari ding sumali sa mas malalaking server kung saan ang malalaki ng community ay maaaring mag-network nang sama-sama. Lahat ay pwedeng sumali dahil ito ay libre.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *